• Wilczy Szaniec | Wolfsschanze | Wolf's Lair

Herman Goering

Hermann Göring – Marszałek Rzeszy

12.01.1893 – 15.10.1946 marszałek Rzeszy, jeden z bardziej wpływowych przywódców hitlerowskich.

Göring był jednym z najbardziej wpływowych przywódców hitlerowskich. W I wojnie światowej uczestniczył jako oficer lotnictwa. W roku 1922 wstąpił do NSDAP. W 1945 roku, kilkanaście dni przed kapitulacją próbował przejąć władzę, w związku z czym został przez Hitlera wykluczony z partii, i pozbawiony wszystkich funkcji.15 października 1946, po ogłoszeniu wyroku śmierci przez Międzynarodowy Trybunał Wojskowy w Norymberdze, popełnił samobójstwo.

W okresie II wojny światowej przebywał głównie w swoim pałacu myśliwskim w Puszczy Rominckiej. W kwaterze Hitlera (w której przebywał okazjonalnie) miał do dyspozycji obiekt nr 16 (dom marszałka Rzeszy).