• Wilczy Szaniec | Wolfsschanze | Wolf's Lair

Fritz Todt

Fritz Todt

4.08.1891 – 8.02.1942 minister niemieckiego przemysłu zbrojeniowego.

W czasie I wojny światowej walczył jako oficer na froncie wschodnim. Już w roku 1922 wstąpił do NSDAP, a w roku 1931 objął urząd inspektora generalnego ds. budowy dróg i autostrad.

Od roku 1938 jako naczelny pełnomocnik ds. gospodarki budowlanej. W roku 1940 został mianowany na ministra niemieckiego przemysłu zbrojeniowego.

Todt stworzył paramilitarną Organizację Todt (OT, niem. Organisation Todt), która w latach 1938-1945 zajmowała się głównie budownictwem obiektów wojskowych (głównie Linia Zygfryda, Wał Atlantycki oraz szereg wojennych kwater Hitlera – w tym oczywiście Wilczy Szaniec). Organizacja ta miała własne obozy pracy i zatrudniała też więźniów z obozów koncentracyjnych. Posiadała swój własny mundur i podobnie jak w wojsku, stopnie dla szeregowych, podoficerów i oficerów. W późniejszych latach wojny udział pracowników przymusowych w szeregach OT był bardzo duży.

8 lutego 1942 roku Todt zginął w katastrofie lotniczej niedaleko lotniska kętrzyńskiego.

Wypadek zdarzył się o godzinie 8 rano, kiedy Todt miał wracać do Berlina po rozmowach z Hitlerem. Rozmowy prowadzone były w cztery oczy i nie wiadomo czego dotyczyły. Todt późną nocą wyszedł od Hitlera i widać było emocje.  Umówił się z Albertem Speerem na wspólny powrót jednym samolotem do Berlina.

Rano Albert Speer zrezygnował ze wspólnej podróży, ze względu na złe samopoczucie. Pogoda była ładna, widoczność doskonała. Samolot, Heinkel 111, wystartował i zaczął nabierać wysokości. Nagle samolot wykonał rozpaczliwy manewr, próbując powrócić na lotnisko i wylądować. Manewr powrotu się udał, poczym w przedniej części samolotu nastąpiła silna eksplozja i samolot runął na ziemię. Wszyscy lecący samolotem zginęli. Jako przyczynę eksplozji uznano omyłkowe włączenie przez pilota wmontowanego fabrycznie urządzenia samoniszczącego. Był to kilogramowy ładunek wybuchowy przeznaczony do zniszczenia samolotu, w przypadku lądowania na terytorium wroga. Włącznik urządzenia znajdował się obok fotela pilota. Po jego uruchomieniu eksplozja następowała po trzech minutach – jednak jak twierdzą świadkowie z obsługi lotniska, eksplozja nastąpiła znacznie szybciej.

Fritz Todt nie lubił się z szeregiem partyjnych karierowiczów Adolfa Hitlera, jak choćby z Hermannem Göringiem. Todt zawsze chwalony był za profesjonalizm, dobre kwalifikacje oraz znakomity talent organizacyjny. Göring zaraz po śmierci Todta zjawił się w Wilczym Szańcu, gdzie – jak wspominał Albert Speer – zaproponował swoją kandydaturę jako następcę Fritza Todta. Hitler wyznaczył jednak innego następcę w osobie Speera.

Okoliczności śmierci Fritza Todta nie są znane do dziś.