• Wilczy Szaniec | Wolfsschanze | Wolf's Lair

Joachim Ribbentrop

Joachim von Ribbentrop


Ulrich Friedrich Willy Joachim von Ribbentrop
(ur. 30 kwietnia 1893 w Wesel, stracony 16 października 1946 w Norymberdze).

Minister spraw zagranicznych III Rzeszy w latach 1938-1945. Od 1934 kierownik biura do spraw zagranicznych NSDAP, zwanego najpierw Büro Ribbentrop, a następnie Dienststelle Ribbentrop. W 1936 został ambasadorem III Rzeszy w Londynie. Uznany za zbrodniarza wojennego i skazany na karę śmierci.

Z zawodu handlowiec, przedstawiciel koncernu winnego.

W 1930 wstąpił do NSDAP. Od 1934 r. kierownik (Reichsleiter) biura do spraw polityki zagranicznej NSDAP.

Odegrał dużą rolę w doprowadzeniu do przyłączenia Austrii, rozbioru Czechosłowacji, agresji na Polskę oraz całokształcie przygotowań do II wojny światowej.

Już jako minister spraw zagranicznych III Rzeszy, 23 sierpnia 1939 roku w Moskwie podpisał niesławny pakt Ribbentrop-Mołotow z ZSRR, którego istotą był tajny protokół, w którym III Rzesza i ZSRR rozstrzygały o przyszłym podziale Polski, krajów bałtyckich (Litwy, Łotwy, Estonii) oraz Finlandii pomiędzy ZSRR a III Rzeszę.

Pak ten jednoznacznie przypieczętował los Polski oraz krajów nadbałtyckich.  Umożliwił Hitlerowi atak na Polskę 1 września 1939 r., agresję ZSRR na Polskę 17 września 1939 r., atak ZSRR na Finlandię w grudniu 1939 r. i późniejszą aneksję Besarabii i krajów bałtyckich przez ZSRR (czerwiec-sierpień 1940 roku).

Był rzecznikiem masowej eksterminacji ludności na okupowanych terenach ZSRR przez wycofujący się Wehrmacht.

Gdy w latach wojny jego dyplomatyczne zdolności przestały być Hitlerowi potrzebne, Ribbentrop stopniowo zaczął tracić wpływy.

Sądzony przez Międzynarodowy Trybunał Wojskowy w Norymberdze został skazany na karę śmierci.

16 października 1946 Joachim von Ribbentrop został stracony przez powieszenie. Jego ciało spalono w obozie koncentracyjnym Dachau lub na Cmentarzu Wschodnim w Monachium, a prochy zostały rozrzucone nad Izarą.