• Wilczy Szaniec | Wolfsschanze | Wolf's Lair

Alfred Jodl

Generał Pułkownik Alfred Jodl

Alfred Jodl (ur. 10 maja 1890 w Würzburgu, stracony 16 października 1946 w Norymberdze) – niemiecki dowódca wojskowy z czasów II wojny światowej w stopniu generała pułkownika (Generaloberst), skazany na śmierć i stracony jako zbrodniarz wojenny i zbrodniarz przeciwko ludzkości.

Jako szef sztabu naczelnego dowództwa Wehrmachtu (od 1939) w Oberkommando der Wehrmacht był jednym z najbliższych wojskowych współpracowników Hitlera i głównym autorem planów operacyjnych, które służyły do realizacji polityki podboju Europy.

7 maja 1945 podpisał w Reims pierwszy akt o bezwarunkowej kapitulacji niemieckiej armii.

Przez Międzynarodowy Trybunał Wojskowy w Norymberdze został uznany za współodpowiedzialnego zarządzeń, na podstawie których Wehrmacht dopuszczał się zbrodni na jeńcach wojennych i ludności krajów okupowanych.

Zasłynął między innymi swoją wypowiedzią podczas procesu, w której oświadczył, że gdyby Anglia i Francja połączyły swoje siły i pomogły Polsce w 1939 roku, prawdopodobnie odniosłyby zwycięstwo nad Niemcami. Twierdził, że okres kampanii wrześniowej był jedynym okresem II wojny światowej, kiedy alianci mogli odnieść szybkie zwycięstwo nad Wehrmachtem, zajętym walkami w Polsce. Ponadto dodał także, że 110 dywizji francuskich i brytyjskich nie podjęło żadnych działań wobec szczupłych sił niemieckich na froncie zachodnim.

Skazano go na śmierć za udział w planowaniu wojny. Został powieszony 16.10.1946 roku, mimo iż jak wielu skazanych prosił o egzekucję przez rozstrzelanie.