30.04.1893 - 16.10.1946 kierownik (reichsleiter) biura do spraw polityki zagranicznej NSDAP.

Jeden z czołowych działaczy III Rzeszy.

Z zawodu handlowiec, przedstawiciel koncernu winnego.

W 1930 wstąpił do NSDAP. Od 1934 r. kierownik (Reichsleiter) biura do spraw polityki zagranicznej NSDAP.

Odegrał dużą rolę w doprowadzeniu do przyłączenia Austrii, rozbioru Czechosłowacji, agresji na Polskę oraz całokształcie przygotowań do II wojny światowej.

Był rzecznikiem masowej eksterminacji ludności na okupowanych terenach ZSRR przez wycofujący się Wehrmacht.

Gdy w latach wojny jego dyplomatyczne zdolności przestały być Hitlerowi potrzebne, Ribbentrop stopniowo zaczął tracić wpływy.

Skazany na śmierć przez Międzynarodowy Trybunał Wojskowy w Norymberdze, został stracony 16 pazdziernika 1946 r.