4.08.1891 - 8.02.1942 minister niemieckiego przemysłu zbrojeniowego

W czasie I wojny światowej walczył jako oficer na froncie wschodnim.

Już w roku 1922 wstąpił do NSDAP, a w roku 1931 objął urząd inspektora generalnego ds. budowy dróg i autostrad.

Od roku 1938 jako naczelny pełnomocnik ds. gospodarki budowlanej. W roku 1940 został mianowany na ministra niemieckiego przemysłu zbrojeniowego.

Todt dysponował ogromną rzeszą pracowników, w tym także robotników przymusowych i jeńców wojennych.

8 lutego 1942 roku Todt zginął w katastrofie lotniczej niedaleko lotniska kętrzyńskiego. Przyczyna katastrofy nigdy nie została do końca wyjaśniona.