19.03.1905 - 1.09.1981 generalny inspektor do spraw rozbudowy berlina

Studiował architekturę. W roku 1932 został członkiem NSDAP

Hitler, zaraz po dojściu do władzy, uczynił go odpowiedzialnym za planowanie i organizowanie wielkich manifestacji partyjnych.

W 1937 r. Führer mianował go na stanowisko generalnego inspektora do spraw rozbudowy Berlina. W końcowym etapie wojny rozczarował się jednak polityką Hitlera, której naczelną zasadą stało się "zwycięstwo albo zagłada" (wojna totalna!).

W 1946 r. Speer został skazany przez Trybunał Norymberski na 20 lat więzienia.