22.19.1882 - 16.10.1946 feldmarszałek niemiecki, szef naczelnego dowództwa wehrmachtu

Feldmarszałek niemiecki.

Od 1938 r. szef nowo utworzonego naczelnego dowództwa Wehrmachtu.

Keitel był jednym z najbliższych współpracowników Hitlera w sprawach wojskowych, gorliwy wykonawca jego woli, współodpowiedzialny za zarządzenia, na podstawie których Wehrmacht dopuszczał się zbrodni na jeńcach wojennych i ludności krajów okupowanych.

8 maja 1945 w Berlinie (Karlshof) podpisał akt o bezwarunkowej kapitulacji III Rzeszy.

Sądzony przez Międzynarodowy Trybunał Wojskowy w Norymberdze, skazany na śmierć i stracony.