7.10.1900 - 23.05.1945 dowódca SS i gestapo, minister spraw wewnętrznych

Jeden z głównych hitlerowskich przywódców i zbrodniarzy wojennych.

Od 1929 roku na na czele SS i gestapo, a od 1943 minister spraw wewnętrznych.

Himmler był inicjatorem masowych mordów przeciwników politycznych, Żydów i obywateli krajów okupowanych w organizowanych w tym celu obozach koncentracyjnych i obozach zagłady oraz przez tzw. Einsatzgruppen (oddziały do masowych eksterminacji).

Po aresztowaniu przez wojska brytyjskie popełnił samobójstwo.

W okresie II wojny kwatera główna Himmlera znajdowała się pobliżu miejscowości Pozezdrze (Kryptonim "Hochwald").