Decyzje o budowie podjęto jesienią 1940. O lokalizacji kwatery w tym miejscu zadecydowały następujące względy: Kętrzyński las znajdował się w pobliżu granicy ze Związkiem Radzieckim. Miało to duże znaczenie psychologiczne (Plan Barbarossa przewidywał atak przeciwko ZSRR). Prusy Wschodnie były jednym z najbardziej ufortyfikowanych okręgów III Rzeszy. Na jego obszarze znajdowało się wiele twierdz (Giżycko, Toruń, Kłajpeda, Pilawa) i tzw. rejonów umocnionych z okopami przeciwpancernymi i zasiekami z drutu kolczastego.

Obszar, wybrany na kwaterę, położony był w dużym oddaleniu od arterii komunikacyjnych, w starym mieszanym lesie, stanowiącym całoroczną naturalną osłonę obiektów. Rozciągające się na wschód od kętrzyńskiego lasu Wielkie Jeziora Mazurskie stanowiły naturalną przeszkodę przed wojskami lądowymi.

Podawana w wielu przewodnikach ogólna liczba zatrudnionych od 3000 do 5000 osób wydaje się być mocno zaniżona. Prof. F. Seidler w monografii o F. Todzie podaje, że w programowych założeniach, przy budowie głównej polowej kwatery Hitlera pod Kętrzynem przewidywano zatrudnienie 50 tys. osób (20, s. 352). Peter Hoffmann w liście do autora niniejszego przewodnika informuje, że 20 lipca 1944 roku (dzień zamachu na Hitlera) w kwaterze pracowało około 5 tys. robotników. Autor niniejszej publikacji - mimo powszechnie rozpowszechnionych pogłosek o zatrudnianiu przy budowie kwatery Hitlera jeńców wojennych i robotników przymusowych - nie znalazł w dostępnych materiałach źródłowych dokumentów potwierdzających tę opinię.