29.10.1897 - 1.05.1945 minister propagandy i oświecenia publicznego III Rzeszy

Jeden z czołowych przywódców hitlerowskich. Od 1933 r. Minister Propagandy i Oświecenia Publicznego III Rzeszy.

Fanatyczny zwolennik hitleryzmu. W okresie walki NSDAP o władzę kierował nie przebierającą w środkach akcją propagandową. Następnie jako minister propagandy wywierał decydujący wpływ na wszystkie dziedziny życia kulturalnego i intelektualnego, urabiając społeczeństwo niemieckie w duchu posłuszeństwa dla tyranii, nienawiści rasowej i predestynacji narodu niemieckiego do panowania nad światem (Herrenvolk).

W przededniu upadku Berlina popełnił wraz z żoną samobójstwo, trując uprzednio swoich sześcioro dzieci.

Napisał m. in. "Kampf um Berlin" (Walka o Berlin, 1932), oraz "Vom Kaiserhof zur Reichskanzlei" (Od dworu cesarskiego do kancelarii Rzeszy, 1934).